Inleiding

Beste kandidaat-student,

Hartelijk bedankt voor jouw interesse in onze opleidingen. Registreren bij de dienst Admissions van LUCA School of Arts (voor een diploma- en taalcontrole) doe je door het formulier op volgende tabbladen volledig in te vullen en door te sturen. Velden aangeduid met * zijn verplicht.

Het is van uiterst belang om steeds geldige en correcte informatie (vb.: e-mailadres) in te vullen teneinde alle communicatie betreffende deze Admissions-registratie correct te ontvangen.

Vergeet zeker niet om vóór het indienen van jouw aanvraag de toelatingsvoorwaarden (bachelorstudent) of toelatingsvoorwaarden (masterstudent) te lezen.

Bij technische problemen kan je contact opnemen met de beheerder van deze tool: kris.cardinaels@luca-arts.be.

Opleiding

Selecteer de opleiding waarvoor je je wil aanmelden en vervolgens de afstudeerrichting.

Persoonlijke informatie
Vooropleiding/Verblijf/Taal
Ben je in het bezit van een Vlaams diploma Secundair Onderwijs of een Nederlands equivalent, of beoog je dit te halen in het huidige academiejaar? Ben je in het bezit van een Vlaams bachelordiploma of een Nederlands equivalent, of beoog je dit te halen in het huidige academiejaar? Ben je in het bezit van een Vlaams, Nederlands of Engels bachelordiploma, of beoog je dit te halen in het huidige academiejaar?
Beheers je de Nederlandse taal?
Niveau van taalbeheersing Nederlands?
Welk niveau volgens het referentiekader Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) behaal je voor Nederlands?
Beheers je de Engelse taal?
Welk certificaat?
Niveau van taalbeheersing ENGELS?
Welk niveau volgens het referentiekader Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) behaal je voor Nederlands?
of
Verblijf je in België?
Als je in België verblijft, dan ben je
Waar in België studeer je
Politiek vluchteling?
Kandidaat politiek vluchteling?
Contactgegevens
Bijlagen

Voeg onderstaande documenten toe aan jouw registratie. Bestandsgrootte: max. 10MB
Mogelijke bestandsextensies: png, gif, jpg, pdf.

Indien je het vereiste diploma nog niet behaald hebt, gelieve dan een inschrijvingsbewijs op te laden of een document dat aangeeft wanneer je dit diploma zal bekomen.

Indien je nog geen eindresultaat ontvangen hebt, gelieve dan de cijferlijst te bezorgen van jouw laatste examenperiode.

Gelieve hier een scan of foto van je legitimatiebewijs op te laden.

Geleive hier een bewijs op te laden dat je voldoet aan de vereiste Nederlandse of Engelse taalvoorwaarden van de gekozen opleiding. Meer informatie over de taalvoorwaarden en erkende certificaten kan je vinden via de links hieronder.<br><br>Kandidaten die nog geen bewijs van een geslaagd taalexamen, zoals TOEFL, IELTS bezitten als gevolg van wachtlijsten mogen deze nog toesturen na de deadline naar email-adres admissions@luca-arts.be

Taalvoorwaarden Bacheloropleidingen, Taalvoorwaarden Masteropleidingen.

Indien je in een vorige opleiding gebruik maakte van faciliteiten naar aanleiding van een functiebeperking en je hier tijdens de proef ook wenst gebruik van te maken, laad dan hier een document als bewijs daarvan op. Uiteraard enkel wanneer je van deze aanpassingen voor de toelatingsproef wenst gebruikt te maken. Voor toelatingsproeven/assessments die fysiek op de campus plaatsvinden zijn een aantal faciliteiten voorzien: 1/3 meer tijd bij het afleggen van de proef en/of mogelijkheid tot een mondelinge toelichting. Het document moet een officieel document zijn waaruit blijkt dat jij in het secundair onderwijs faciliteiten hebt genoten (rapport CLB, een attest van een specialist (niet van een huisarts), ...). Let op: als je geslaagd bent voor de toelatingsproef of het assessment en je schrijft je in bij LUCA School of Arts, neem dan contact op met de zorgcoach van jouw campus om onderwijs- en examenfaciliteiten te bespreken en de volledige procedure te doorlopen.

Voeg eventueel extra bijlagen toe. Indien je meer dan één bijlage wil toevoegen, upload dan een zip-bestand met alle bijlagen samengevoegd.

Bevestigen

Na het doorsturen van de registratie zal je een automatische bevestigingsmail ontvangen op het door jou ingevulde e-mailadres. Deze e-mail laat soms even op zich wachten, dus even geduld. Vergeet zeker niet om ook eens in jouw spam-mailbox te kijken! Indien je geen bevestigingsmail hebt ontvangen (ook niet in jouw spam-mailbox), gelieve dan contact op te nemen met de beheerder van deze tool: kris.cardinaels@luca-arts.be.

Jouw gegevens worden opgeslagen in een gegevensbank van LUCA School of Arts en zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van deze registratie en het opmaken van de nodige attesten teneinde definitief te kunnen inschrijven bij LUCA School of Arts.

Door het indienen van deze registratie verklaar je jezelf akkoord met het Onderwijs- en Examenreglement van LUCA School of Arts.

Vergeet zeker niet om het registratieformulier definitief in te dienen door hieronder op 'Stuur registratie door' te klikken!