Registratietools LUCA School of Arts

Privacy-informatie

Nederlands

In het kader van de Europese GDPR-wetgeving informeren wij u over de bescherming en verwerking van uw persoonlijke gegevens in de administratie van de LUCA School of Arts. De persoonlijke gegevens die u aan ons kenbaar maakt in het kader van een deelname aan een toelatingsonderzoek - via dit formulier of enige andere vorm van communicatie met onze administratie - worden op een veilige manier verwerkt en bewaard in onze database. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt in de verdere afhandeling van uw inschrijving voor en deelname aan dit toelatingsonderzoek. Deze gegevens zijn steeds op aanvraag te consulteren. U kan ten allen tijden vragen uw persoonsgegevens te wissen uit onze database tenzij wij deze nodig hebben om uw registratie correct af te kunnen handelen.

English

Note on the protection and processing of your personal data by the administration of the LUCA School of Arts: we acknowledge in compliance with the European GDPR rules that - your personal data which are communicated to us through your participation to an admission test with this form and any other means of communication with our administration office - will be safely processed and stored in our internal database. Your data will only be used for correctly processing all handling needed for your registration for or participation at this admission test. You always have the right to request what kind of personal data we store from you. At any time you have the right to ask to remove your data from our database, unless we need these to finish your registration correctly.